Platforma Edukacyjna dla Ratowników Medycznych - Internetowe Kursy Online
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Akceptuję

Kursy internetowe

Zakupiony
Urazy Klatki Piersiowej
Główne działy objęte szkoleniem:
 • Budowa anatomiczna klatki piersiowej
 • Umiejscowienie narządów klatki piersiowej i górnego piętra jamy brzusznej...
ocena: ststststst
czas trwania: 60 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Medyczne czynności ratunkowe - konikopunkcia i odbarczanie odmy prężniej

Cele Kształcenia:

 • Utrwalenie wiedzy z zakresu wykonania zabiegu konikopunkcji
 • Poznanie wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu
 • Pokazanie techniki wykonania zabiegu konikopunkcji uwzględniając gotowy zestaw
 • Poznanie możliwych powikłań podczas wykonywania zabiegu konikopunkcji
 • Utrwalenie wiedzy z zakresu wykonania zabiegu odbarczania odmy prężnej
 • wyjaśnienie patofizjologii domy prężnej
 • poznanie...

ocena: ststststst
czas trwania: 60 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Wstępne zabezpieczenie dróg oddechowych

Po odbyciu tego kursu Słuchacz powinien umieć:

 • Omówić anatomie i fizjologie układu oddechowego
 • Wyjaśnić jaka jest rola tlenu w organiźmie
 • Znać działania niepożądane tlenu
 • Umieć bezprzyżądowo udrożnić drogi oddechowe
 • Znać zastosowanie:
  • Rurek UG
  • Rurek NG
  • Maski twarzowej z workiem samorozprężalnym
  • Maski krtaniowej
  • Rurki krtaniowej
  • Combitube
  • Rurki cobra
  • rurki Igel

ocena: ststststst
czas trwania: 60 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Farmakoterapia zatrzymania krążenia w oparciu o EBM+ALS

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat wskazań, możliwych objawów niepożądanych oraz sposobów dawkowania i podawania leków stosowanych samodzielnie oraz we współpracy z lekarzem medycyny w nagłym zatrzymaniu krążenia; zrozumienie mechanizmów działania leków stosowanych w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz zapoznanie się z podstawami farmakodynamiki i farmakokinetyki tych leków; umiejętność...

ocena: ststststst
czas trwania: 60 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Historia powstania Systemu PRM w Polsce oraz Ratownictwo Medyczne na świecie

Po odbyciu szkolenia kursant powinien umieć wymienić obowiązujące akty prawne; znać medyczne czynności ratownicze; omówić system ratownictwa medycznego w innych krajach.

ocena: ststststst
czas trwania: 100 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Podstawy farmakologii leków stosowanych przez ratowników medycznych

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat wskazań klinicznych do zastosowania leków używanych przez ratowników medycznych; poznanie podstaw mechanizmów farmakologicznego działania leków stosowanych w stanach nagłych; zapoznanie się z najważniejszymi przeciwwskazaniami dla stosowania opisywanych leków; zapoznanie się z podstawowymi zakresami dawkowania i sposobami podawania opisywanych leków;...

ocena: ststststst
czas trwania: 190 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Zasady transportu w ratownictwie medycznym

Po odbyciu szkolenia kursant powinien umieć wyjaśnić znaczenie pojęcia „złota godzina”; wyjaśnić znaczenie pojęcia 3R (polskie 3W); wyjaśnić znaczenie zasady „chwyć i jedź”; wyjaśnić znaczenie zasady „stój i rób”; znać zasady transportu pacjentów w ambulansie w zależności od stanu pacjenta; znać wskazania do zadysponowania zespołu HEMS; znać kryteria kwalifikacji do leczenia w Centrum Urazowym.

ocena: ststststst
czas trwania: 90 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Intubacja dotchawicza i inne sposoby zapewniania utlenowania organizmu

Po odbyciu szkolenia kursant powinien umieć prawidłowo udrożnić drogi oddechowe; zdecydować o formie utlenowania organizmu; prawidłowo zaintubować pacjenta w niesprzyjających warunkach; wykonać konikopunkcje.

ocena: ststststst
czas trwania: 130 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Celem kształcenia jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu algorytmu postepowania podczas zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych; poznanie prawidłowego algorytmu postępowania według obowiązujących wytycznych; utrwalenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zakresie prawidłowego wykonania procedur medycznych wykonywanych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej; zapoznanie...

ocena: ststststst
czas trwania: 120 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Badanie pacjenta urazowego, wykonanie wstępnego unieruchomienia

Po odbyciu szkolenia kursant powinien umieć zdecydować o formie badania (badanie miejscowe, badanie urazowe); zbadać pacjenta urazowo; rozpoznać urazy zagrażające życiu; unieruchomić złamania, zwichnięcia; prawidłowo stabilizować kręgosłup szyjny

ocena: ststststst
czas trwania: 100 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Przyjmowanie porodu fizjologicznego w warunkach pozaszpitalnych

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat porodu fizjologicznego; zrozumienie mechanizmu porodu fizjologicznego; nabycie umiejętności odróżnienia ciężarnej od rodzącej; określenie i przyswojenie podstawowych pojęć położniczych; nauka prawidłowego obliczenia terminu porodu umiejętność oceny i rozpoznania objawów zbliżającego się porodu; umiejętność oceny sytuacji położniczej na podstawie wywiadu...

ocena: ststststst
czas trwania: 120 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Użycie wkłuć doszpikowych

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat wskazań do założenia dojścia doszpikowego, przeciwwskazań oraz możliwych powikłania w wykonaniu dostępu doszpikowego; nabycie umiejętności wskazania orientacyjnych punktów anatomicznych wykonania wkłucia; poznanie podstawowego sprzętu potrzebnego do założenia dostępu doszpikowego.

ocena: ststststst
czas trwania: 80 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu patologii ciąży, umiejętność rozpoznania zagrażającego porodu przedwczesnego, umiejętność przyjęcia porodu przedwczesnego oraz udzielenia pomocy w możliwym zakresie matce i dziecku, umiejętność rozpoznania i prowadzenia porodu w przypadku położenia podłużnego miednicowego, umiejętność transportu ciężarnej z ciążą wysokiego...
ocena: ststststst
czas trwania: 140 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Ocena wstępna i badanie fizykalne poszkodowanego

Po odbyciu szkolenia kursant powinien umieć omówić kolejne etapy oceny wstępnej. Omówić podstawowe zasady oceny i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Ocenić stan pacjenta zgodnie ze schematem ABCDE. Ocenić stan pacjenta zgodnie ze skalą AVPU oraz GCS. Przeprowadzić wywiad ratowniczy schematem SAMPLE.

ocena: ststststst
czas trwania: 80 min
5pe
 
179.00 zł
Super cena
Ostre Zespoły Wieńcowe - część II
Druga część kursu "Ostre Zespoły Wieńcowe"
Główne działy objęte szkoleniem:
 • Proces decyzyjny ZRM przy rozpoznaniu OSW
 • Leczenie OZW w miejscu zachorowania i w SOR
 • Leki stosowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego przy OSW
 • Algorytm postępowania ZRM
 • Algorytm postępowania w SOR
 • Postępowanie w czasie transportu
 • Powikłania i ich leczenie
ocena: ststststst
czas trwania: 150 min
5pe
 
0.00 zł
Odbytych kursów
na stronie:
11858
Nasi ratownicy
otrzymali:
118580PE
Linmed
DotPay
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody autora zabronione.
Copyright © 2024 LINMED HANDLOWY Sp. z o.o.
Design by ts
Twoja sugesta wysuń